Hopp til innholdet

Skyting

  • av

Oppdal hundepark ligger like ved skytebanene til Opdal Jæger- og Fiskarlag og det kan derfor i perioder være noe støy fra dette. Om det pågår skyting skal rødt flagg være heist. Den organiserte skytinga har pause nå i sommer og starter opp en gang i august. Tider for dette finner du på facebooksida til OJFL. Det kan fortsatt foregå noe skyting

Hilsen oss i Opdal Jæger- og Fiskarlag